<nav id="qk2ci"></nav>
<nav id="qk2ci"></nav>
 • 黨委

   中共中國科學院國家天文臺第五屆委員會(2021年6月-至今)

     記:汪洪巖 

           員:劉建軍   劉繼峰          云   羅阿理 趙公博          

   

   中共中國科學院國家天文臺第四屆委員會(20151-20216月) 

      記:趙   剛(20151-20211月) 

                汪洪巖(20211-20216月) 

   副書記:鄭曉年(20151-20177月) 

                    碩(20185-20212月) 

      員:王俊杰(20151-201611月) 

                鄧元勇          李春來        趙永恒 郝晉新   薛隨建  魏建彥 

         中共中國科學院國家天文臺第三屆委員會(200912-20151月) 

     記:劉曉群(200912-20129月) 

                  剛(20129-20151月) 

   副書記:鄭曉年、趙  剛(200912-20129月) 

     員:王俊杰、孫超、嚴俊、趙永恒、郝晉新、魏建彥 

     

   中共中國科學院國家天文臺第二屆委員會(20064-200912月) 

     記:劉曉群 

     員:王華寧、王宜、王俊杰、艾國祥、孫超、趙永恒、趙剛、彭勃 

     

   中共中國科學院國家天文臺第一屆委員會(20014-20064月) 

     記:蔣協助(20014-20034月) 

               劉曉群(20035-20064月) 

   委  員:王春秋、金聲震、趙永恒、趙剛、彭勃、董素珍 


  附件下載:

  131美女高清视频在线观看
  <nav id="qk2ci"></nav>
  <nav id="qk2ci"></nav>